Características Técnicas

Características Técnicas

  • Soporte para comunicación inalámbrica
    • Serial, Ethernet, Irda, WiFi, 3G, GPRS, etc…
  • Comunicación vía IP.
  • Integración con Google® Maps
  • Encriptación y compactado de datos
  • Utiliza base de datos SQLite de alto desempeño
  • Impresión con Irda o bluetooth.
  • Soporte para Windows Mobile y Android
  • Operación en Línea o Batch

prod-cm-cmprev

prod-cm-cmprev